پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 35806517 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 44641458
کد خبر : 227961 تاریخ ثبت : 1397/8/20 16:22 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ برداشت زیتون طارم

عکس: عباس عاشوری

زیتون به عنوان یکی از با ارزشترین میوه های خوراکی و روغنی جهان شناخته می شود و شهرستان طارم، یکی از تولیدکنندگان این محصول در ایران محسوب می شود. زرد زيتون، روغني، شنگه، ماري و گلوله زيتون، عمده ارقام محصول شهرستان طارم است و در زردزيتون و روغني، بيشترين ميزان آنها را شامل مي‌شود. سطح زير كشت باغات زيتون طارم 13 هزار و 800 هکتار می باشد که از اين ميزان باغات بارده حدود 15 ‬هزار تن محصول سبز زيتون برداشت مي‌شود كه 10 هزار و 500‪ ‬ هزارتن آن به صورت زيتون كنسروي و مابقي به صورت زيتون روغني مي‌باشد.‬

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811710_268.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811711_461.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811712_455.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811713_382.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811714_484.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811715_152.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811716_440.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811717_243.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811725_666.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811726_351.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811727_723.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811728_329.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811729_570.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811730_582.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811731_239.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811732_179.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811735_366.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811736_931.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811737_747.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811738_945.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811739_281.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811740_719.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811741_665.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811742_841.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811749_491.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811750_109.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811751_869.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811752_532.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811753_700.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811754_733.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811755_318.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/8/15/2811756_576.jpgکلمات کلیدی خبر : برداشت زیتون طارم