پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/07/17 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1848299 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24085861
کد خبر : 207657 تاریخ ثبت : 1397/4/25 10:52 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ نمایشگاه سرامیک و تجهیزات آشپزخانه

عکس: مجتبی محمدلو

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی «کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی» و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی «صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر» با حضور شرکت های داخلی و خارجی از سه شنبه 19 تا جمعه 22 تیرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپاست.

http://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523615.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523616.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523617.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523618.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523619.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523620.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523621.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523622.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523623.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523624.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523625.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523626.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523627.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523628.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523629.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523630.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523631.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523632.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523633.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523634.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523635.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523636.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523637.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523638.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523639.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523640.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523641.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970420/3638056/n3638056-6523642.jpg