پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/07/17 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1848110 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24085673
کد خبر : 207649 تاریخ ثبت : 1397/4/24 09:14 نظرات تایید شده : 1

تصاویر/ گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

عکس: مهدی پدرامخو

یکی از الزامات زیست محیطی گاومیش ها، زندگی در کنار آب است. از این رو کودکان منطقه حمیدیه، روزانه زمان بسیار زیادی را همراه گاومیش ها در کارون به شنا و بازی می گذرانند.

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831335.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831336.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831337.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831338.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831339.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831340.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831341.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831342.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831343.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831344.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831345.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831346.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831347.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831348.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831349.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831350.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831351.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831352.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831353.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831354.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831355.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831356.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831357.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831358.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831359.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831360.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831361.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831362.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831363.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831364.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831365.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831366.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831367.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2018/07/14/4/2831368.jpgکلمات کلیدی خبر : گاومیش حمیدیه کودکان