پایگاه خبری خلیج فارس - آتش سوزی در اسکله بندر دیر

آتش سوزی در اسکله بندر دیر

در پی آتش سوزی در یکی از شناورهای صیادی در اسکله بندر دیر، آتش به دیگر لنج‌ها و اسکله سرایت کرد و 18 لنج دچار آتش سوزی شده و بخشی از اسکله دیر نیز طعمه حریق شد. / عکس: حسین حیدر پور تاریخ:1394/04/05 11:57:37