پایگاه خبری خلیج فارس - رزمایش الی بیت المقدس در بوشهر

رزمایش الی بیت المقدس در بوشهر

رزمایش زمینی الی بیت المقدس با حضور نیروهای بسجی در بوشهر برگزار شد./ عکس: علی جهان آرا تاریخ:1393/07/22 11:59:42