پایگاه خبری خلیج فارس - سخنرانی رییس جمهور در بوشهر

سخنرانی رییس جمهور در بوشهر

رییس جمهور برای سفری دو روزه به همراه هیات دولت وارد بوشهر شد. / عکس: علی جهان آرا تاریخ:1393/10/23 01:01:04