پایگاه خبری خلیج فارس - نشست خبری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصحاب رسانه و مطبوعات بوشهر

نشست خبری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصحاب رسانه و مطبوعات بوشهر

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1398/11/20 08:51