پایگاه خبری خلیج فارس - نشست خبری استاندار بوشهر به مناسبت دهه فجر

نشست خبری استاندار بوشهر به مناسبت دهه فجر

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1398/11/13 03:48