پایگاه خبری خلیج فارس - نشست خبری دبیر اجلاسیه زنان شهید و ایثارگر استان بوشهر با خبرنگاران

نشست خبری دبیر اجلاسیه زنان شهید و ایثارگر استان بوشهر با خبرنگاران

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1398/10/10 11:32