پایگاه خبری خلیج فارس - بازدید مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع‌مقدس بوشهر از هفته‌نامه و پایگاه خبری «خلیج‌فارس»؛

بازدید مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع‌مقدس بوشهر از هفته‌نامه و پایگاه خبری «خلیج‌فارس»؛

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1398/10/09 11:04