پایگاه خبری خلیج فارس - غروب ساحل بوجیکدان و بربو

غروب ساحل بوجیکدان و بربو

بوجیکدان و بربو، روستایی از توابع بخش دلوار در شهرستان تنگستان واقع شده است./ عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1398/10/02 10:59