پایگاه خبری خلیج فارس - بازدید مهرداد ستوده معاون عمرانی استانداری بوشهر از هفته نامه و پایگاه اطلاع رسانی «خلیج فارس»

بازدید مهرداد ستوده معاون عمرانی استانداری بوشهر از هفته نامه و پایگاه اطلاع رسانی «خلیج فارس»

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1398/09/27 02:32