پایگاه خبری خلیج فارس - بازدید معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر از هفته نامه و پایگاه اطلاع رسانی «خلیج فارس»

بازدید معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر از هفته نامه و پایگاه اطلاع رسانی «خلیج فارس»

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1398/03/12 12:09