پایگاه خبری خلیج فارس - نشست خبری مدیرعامل آبفا روستایی بوشهر

نشست خبری مدیرعامل آبفا روستایی بوشهر

نشست خبری روح الله طاهریان پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر در مجتمع آبرسانی روستای گورکات برگزار شد. / عکس: علی جهان آرا تاریخ:1393/11/08 12:55:09