پایگاه خبری خلیج فارس - افتتاح 3 پروژه در عالیشهر

افتتاح 3 پروژه در عالیشهر

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1397/11/21 08:46