پایگاه خبری خلیج فارس - نشست مطبوعاتی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر با اصحاب رسانه

نشست مطبوعاتی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر با اصحاب رسانه

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1397/09/20 02:09