پایگاه خبری خلیج فارس - نخستین نشست خبری شهردار بوشهر با اصحاب رسانه

نخستین نشست خبری شهردار بوشهر با اصحاب رسانه

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1397/08/23 02:33