پایگاه خبری خلیج فارس - برد شاهین شهرداری بوشهر مقابل پالایش نفت آبادان

برد شاهین شهرداری بوشهر مقابل پالایش نفت آبادان

عکس: مهدی جعفری تاریخ:1396/12/22 12:59