پایگاه خبری خلیج فارس - نشست خبری رییس دانشگاه خلیج فارس به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه

نشست خبری رییس دانشگاه خلیج فارس به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه

تاریخ:1396/11/11 02:00