پایگاه خبری خلیج فارس - تمرین اطفا حریق آتش نشانی پالایشگاه دوم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

تمرین اطفا حریق آتش نشانی پالایشگاه دوم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

عکس: مهدی صالحی تاریخ:1396/10/25 12:42