پایگاه خبری خلیج فارس - دیدار سردار واعظی فرمانده انتظامی استان بوشهر با مدیرمسئول هفته نامه و پایگاه خبری خلیج فارس

دیدار سردار واعظی فرمانده انتظامی استان بوشهر با مدیرمسئول هفته نامه و پایگاه خبری خلیج فارس

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1396/09/23 12:34