پایگاه خبری خلیج فارس - افتتاحیه اکران فیلم سینمایی "پینوکیو، عامو سردار و رئیسعلی" در سینما بهمن بوشهر با حضور سینماگران کشوری

افتتاحیه اکران فیلم سینمایی "پینوکیو، عامو سردار و رئیسعلی" در سینما بهمن بوشهر با حضور سینماگران کشوری

تاریخ:1396/09/10 09:06