پایگاه خبری خلیج فارس - برداشت خرما در آبپخش

برداشت خرما در آبپخش

عکس: رضا ماهینی تاریخ:1396/08/23 09:44