پایگاه خبری خلیج فارس - نشست خبری بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

نشست خبری بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

عکاس: محمود صادقی - رقیه زیرک تاریخ:1396/07/06 11:23