پایگاه خبری خلیج فارس - جلسه بررسی فرصت های سرمایه گذاری در دشتی و تنگستان با حضور هیٲتی از شرکت ایمیدرو با دعوت شهریاری نماینده مجلس

جلسه بررسی فرصت های سرمایه گذاری در دشتی و تنگستان با حضور هیٲتی از شرکت ایمیدرو با دعوت شهریاری نماینده مجلس

عکس: رقیه زیرک تاریخ:1396/06/27 12:57