پایگاه خبری خلیج فارس - هفت سین کودکان کار

هفت سین کودکان کار

به همت بنیاد خیریه دانشجویی امام علی(ع) برای کودکان کار در آستانه عید نوروز سفره هفت سین پهن شده و جوایزی به آنها اهداء گردید. عکس: علی جهان آرا تاریخ:1393/12/29 11:42:34